Klasyfikacja witryn ze względu na wartość marketingową

Istnieje kilka klasyfikacji witryn internetowych, jednak według kryterium wartości marketingowej wyróżnić można następujące rodzaje:

Wizytówki, będąc najprostszym typem stron internetowych, o przeznaczeniu głównie reklamowym. Są odpowiednie do prezentacji danych adresowych, krótkich informacji o firmie, jej historii i działalności. Jej wykonanie nie wiąże się również z dużymi kosztami, ponieważ ze względu na swoją prostą budowę jest to najtańsza z opcji strony internetowej. Rozwiązanie takie wybierane jest więc często przez nowo powstające firmy, które chcą zaznaczyć swoją obecność w Internecie bez jednoczesnego inwestowania dużych środków. Taką stronę można stworzyć przy użyciu bezpłatnych rozwiązań hostingowych i domenowych. Jednakże z uwagi na bardzo podstawowe informacje jakie zawiera, a także z reguły nieskomplikowany projekt, układ, czy inne rozwiązania, tego typu strony postrzegane są przez użytkowników jako relikt poprzedniej epoki, a także niedostateczne źródło informacji o firmie, czy ofercie.

marketing

Foldery są multimedialnymi prezentacjami firm, charakteryzujące się bogactwem elementów graficznych. Wyświetlane są przed załadowaniem witryny właściwej. Z założenia forma taka ma zainteresować odbiorcę zanim jeszcze ujrzy właściwą treść. Jednak nieprzemyślane i zbyt długie prezentacje mogą powodować efekt odwrotny do zamierzonego, a zirytowany użytkownik zrezygnuje z załadowania strony właściwej już na etapie prezentacji. Takie rozwiązania, jeśli są źle zaprojektowane, nie stanowią efektownych rozwiązań marketingowych.

Serwisy to z kolei rozbudowane bazy wiedzy, które poza stroną główną składają się również z wielu podstron, w których publikowane są tematycznie rozbudowane informacje o firmie, ofercie, możliwościach zakupu i dostawy, profilu działalności itp. Tego typu rozwiązania często wyposażone są w narzędzia, które pozwalają na samodzielne aktualizowanie treści. Dodatkowo serwisy umożliwiają umieszczanie w witrynie banerów reklamowych, co może generować dodatkowe zyski. Ponadto są popularnym narzędziem do komunikacji między zarządcą strony czy jej właścicielem, a użytkownikami oraz do wyrażania przez nich swoich opinii o firmie.

Vortlae, nazywane inaczej portalami wertykalnymi, są rozwiązaniem dobrym gdy ktoś chce przekazać dużą ilość sprecyzowanych informacji, jednak tylko na wybrany temat. Vortale skupiają więc społeczność internetową zainteresowaną konkretną dziedziną. Dodatkową ich cechą jest interaktywność, co umożliwia wymianę opinii i doświadczeń między użytkownikami, a także uzyskanie pomocy w rozwiązaniu danego problemu. Z tego powodu vortale są popularniejsze niż serwisy wśród osób, szukających sprecyzowanych informacji. Vortale często są wspomagane dodatkowymi aplikacjami umożliwiającymi i wspierającymi komunikację, jak listy dyskusyjne, chat-roomy, czy fora.

Portale są kolejnym typem witryn internetowych, przy tym bardzo rozbudowanym. Ich tematyka nie jest tak wąska jak w przypadku vortali, informacje są więc bardziej zróżnicowane, podobnie jak grupa odbiorców. Z tego powodu posiadają duży potencjał marketingowy.

Pozostałe, czyli wszystkie typy, które nie mieszczą się we wskazanych wyżej kategoriach. Zaliczyć do nich można np. sklepy internetowe, huby branżowe. Są to rozwiązania o bardziej złożonej strukturze, mających jednocześnie spełniać kilka funkcji, tj. prezentować produkt, docierać do konkretnej grupy odbiorców, umożliwiać zrealizowanie transakcji.