Strona internetowa - jaki język programowania wybrać

Najważniejszym elementem przy projektowaniu stron internetowych jest język programowania, którego odpowiedni wybór będzie definiował działania i funkcjonalność strony. Poznanie tajników tej sztuki pozwala na stworzenie nieskomplikowanej witryny nawet amatorom. Języków programowania jest wiele, jednak programiści posługują się w większości kilkoma najpopularniejszymi.

programista

JAVA
Zyskuje na popularności dzięki łatwości obsługi oraz łatwej i dużej integralności ze schematami programistycznymi. Umożliwia wykorzystanie modułów do aplikacji mobilnych i desktopowych, przy tym nie wymaga pisania osobno tej samej funkcjonalności dla aplikacji mobilnej i aplikacji web. Jest to język ukierunkowany na obiektowość, czyli wszelkie podejmowane na nim akcje i dane grupowane są w klasy obiektów. Każdy z obiektów może stanowić autonomiczną część programu, a także przesyłać dane do innych obiektów. przy czym wszystkie z nich są pochodną obiektu nadrzędnego, z którego przejmują określone właściwości i zachowania. To powoduje, że wszystkie posiadają wspólny podzbiór podstawowych funkcji, np. porównanie, identyfikacja, czy wsparcie dla programowania współbieżnego.

Powstały w Java kod jest niezależny od systemu operacyjnego i procesora. Wykonuje go tzw. wirtualna maszyna Javy tłumacząca kod uniwersalny na dostosowany do konkretnego systemu i procesora.

PHP

Jego głównym przeznaczeniem jest właśnie tworzenie stron www. Prosta budowa pozwala na przyswojenie zasad działania w krótkim czasie. Każdorazowa zmiana w aplikacji przy zmianie jednej linii kodu zapisywania nie wymaga, w przeciwieństwie do Javy, kompilowania całości, ale wprowadzana jest automatycznie. Budowa tego języka w najbardziej optymalny sposób wykorzystuje zasoby serwera, a składa się on z autonomicznych plików testowych, będących oddzielnymi aplikacjami, co powoduje, że znalezienie błędów w projekcie odbywa się o wiele szybciej. Wśród jego wad wymienić należy system pośredni, co oznacza, że nie może on wymusić na serwerze danej operacji, polecenia takie mogą, ale nie muszą zostać przyjęte.

PYTHON

Prosty, jeśli nie najłatwiejszy do nauczenia się przez programistę-amatora, o przeznaczeniu ogólnym, cechujący się czytelnością i klarownością kodu źródłowego. Wspiera różne paradygmaty programowania, posiada system automatycznego zarządzania pamięcią, a jego interpretery są dostępne dla wielu systemów operacyjnych. Przy jego użyciu możliwe jest projektowanie obiektowe, strukturalne i funkcyjne.

C#

Odpowiedź Microsoftu na Javę. Niezbędne jest uruchamianie go na platformie Windows, co oznacza dodatkowe koszty utrzymania aplikacji. Jest odpowiednim językiem do tworzenia aplikacji komputerowych, pozwala na dołączenie bibliotek do aplikacji web oraz dużych programów komputerowych. Z uwagi na małą ilość programistów z niego korzystających rozwiązanie niektórych problemów może być bardziej czasochłonne niż w przypadku pozostałych języków.